import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

به \نمودن ، ورزيدن مبادرت کردن mobáderat kardan (/namúdan, varzídan) (be) pokoušet se (o)  
\نمودن ، ورزيدن مبادرت کردن mobáderat kardan (/namúdan, varzídan) povzbudit    
\نمودن ، ورزيدن مبادرت کردن mobáderat kardan (/namúdan, varzídan) přistoupit   (přikročit k činu)