import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

پذيرفتن pazíroftan adoptovat   (přijmout)
پذيرفتن pazíroftan akceptovat    
پذيرفتن pazíroftan přijímat    
پذيرفتن pazíroftan přijmout    
پذيرفتن pazíroftan přistoupit   (na něco, /souhlasit)