import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

Právě jste vstoupili do zkušební verze elektronického tematického česko-perského a persko-českého slovníku „Goftegu.cz“.

Co obsahuje?

Vzorek téměř deseti tisíc lexikálních jednotek z tematického okruhu "řeč – slovo - dialog", převzatý z pracovní databáze (verze 2014) použité ke zpracování Česko-perského slovníku vydaného tiskem v r. 2017 (asi 10 % jeho slovní zásoby). Více k tištěnému slovníku viz objednávky, ukázka.

Jak s ním pracovat?

Poděkování

drahým rodičům, mamince Ludmile a nedávno zesnulému tatínkovi Jaromíru Škarkovým, milým spolupracovníkům MUDr. Amiru Taherzadeh za pročtení draftu, konzultace a pomoc s překladem doplněných slov, Františku Hánovi za vývoj softwaru a správu webové stránky a Jaromíru Květoňovi za její grafický design. Dále všem, kdo přispěli pročtením vybraných částí: Madelene Crook, PhDr. Zuzaně Kříhové, Ph.D., a PhDr. Ivetě Smržové, Ph.D., anebo radou a povzbuzením: zejména Prof. PhDr. Františku Čermákovi, Dr.Sc., Dr. Ardeshiru Guranovi, PhDr. Otakaru Smržovi, Ph.D., a PhDr. Jaroslavu Strnadovi, Ph.D.

Autorka databáze slovníku: Darina Vystrčilová ©
Spolupráce: Amir Taherzadeh

Literatura

ISBN 978-80-260-5973-8