import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

mínění قضاوت
mínění مظان mazán(n) pl mazanne
mínění   نظره sg نظرات nazarát
mínění     عقايد pl ar عقيده aghíde (pl aghájed)
mínění     فکر sg افکار afkár
mínění     لحظه sg لحاظ leház
mínění     انظار pl ar نظر nazar (pl enzár)
mínění     اذهان pl ar ذهن zehn (pl azhán)
mínění     آراء pl ar راى ra´j (pl árá)
mínění     ديدگاه díd-gáh
mínění     قضاوت ghazávat
mínění     گمان gomán
mínění     نظريات pl ar نظريه nazarijje (pl nazarijját)
mínění     عقايد pl ar عقيده aghíde (pl aghájed)