import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

odpovídat (mít odpovědnost, za) مسئول بودن mas´úl(-e...) búdan
odpovídat (něčemu) منطبق بودن montabegh búdan
odpovídat   با متناسب بودن motanáseb búdan (bá)
odpovídat   مطابق بودن motábegh(-e...) búdan
odpovídat (čemu)   با تناسب داشتن tanásob dáštan (bá)
odpovídat (čemu)   با خواندن chándan (bá)
odpovídat (čemu)   جوابگوى بودن džaváb-gú(je...) búdan
odpovídat (čemu)   با مطابقت داشتن motábeghat dáštan (bá)
odpovídat   (být roven) متعادل بودن mota´ádel búdan
odpovídat   (mít odpovědnost) پاسخگو بودن pásoch-gú búdan
odpovídat   (mít odpovědnost, za) را بر عهده داشتن bar ohde dáštan (rá)
odpovídat   (mít odpovědnost, za) را به عهده داشتن be ohde dáštan (rá)
odpovídat   (mít odpovědnost, za) را عهده دار بودن ohde-dár búdan (rá)
odpovídat   (na otázky) پاسخ دادن pásoch dádan
odpovídat   (na otázky) جواب دادن džaváb dádan
odpovídat   (něčemu) تطابق کردن tatábogh kardan
odpovídat   (něčemu) سازگارى کردن sázegárí kardan
odpovídat   (něčemu) موافقت داشتن mováfeghat dáštan
odpovídat   (čemu) با برابرى کردن barábarí kardan (bá)
odpovídat     با سازش داشتن sázeš dáštan (bá)
odpovídat     با سازگار بودن sázgár búdan (bá)
odpovídat     صحت داشتن sehhat dáštan
odpovídat     با موافق بودن mováfegh búdan (bá)