import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

pustit se (do)   سر کردن sar kardan
pustit se (do)   به پرداختن pardáchtan (be)
pustit se (do)   به دست زدن dast zadan (be)
pustit se (do)   به شروع کردن šorú´ kardan (be)
pustit se (do)   به مشغول شدن mašghúl šodan (be)
pustit se   (do něčeho) افتادن oftádan
pustit se   (do něčeho) به كمر بستن kamar bastan (be)
pustit se   (do něčeho) آغاز کردن ágház kardan
pustit se   (něčeho) ول کردن vel kardan