import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

spor (konflikt) معارضات pl ar معارضه mo´áreze (pl mo´árezát)
spor (mezi dvěma skupinami) دودستگى do-dastegí
spor (nesouhlas) نزاع nezá´
spor (nesouhlas) مشاجره mošádžere
spor (povyk) دادوبيداد dád-o-bídád
spor (vedení sporu) منازعه monáza´ah
spor (zř.) (hádka) تجادل tadžádol
spor   (hádka) دعوا da´vá
spor   (hádka) مجادله modžádele
spor   (konflikt) درآويختن dar-ávíchtan
spor   (konflikt) مناقشات pl ar مناقشه monágheše (pl monághešát)
spor   (soudní spor) مرافعه moráfe´e
spor     ستيز setíz
spor     ستيزه setíze