import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

ustoupit (couvnout) عقب عقب رفتن aghab-aghab raftan
ustoupit (n. o potížích) بر طرف شدن bar taraf šodan
ustoupit (neozvat se) سکوت کردن sokút kardan
ustoupit (vrátit se) \گشتن باز گرديدن báz-gardídan (/gaštan)
ustoupit (z cesty) راه دادن ráh dádan
ustoupit   کوتاه آمدن kútáh ámadan
ustoupit (od) (t. odstoupit) از فاصله گرفتن fásele gereftan (az)
ustoupit (od)   از دست برداشتن dast bar-dáštan (az)
ustoupit   (n. ve sporu) تسليم شدن taslím šodan
ustoupit   (voj.) عقب نشينى شدن aghab-nešíní šodan