import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

zabránit (ochránit před) دافع بودن dáfe´ búdan
zabránit (vyhnout se) دورى جستن dúrí-džostan
zabránit (v, ve) از ممانعت کردن momána´at kardan (az)
zabránit (v, ve) از نگاه داشتن negáh dáštan (az)
zabránit (v, ve) (zakázat) از نهى کردن nahí kardan (az)
zabránit (v, ve)   از برحذر داشتن bar-hazar dáštan (az)
zabránit (čemu) از مانع شدن máne´ šodan (az)
zabránit (čemu) از مانع گرديدن máne´ gardídan (az)
zabránit (čemu) مانع شوند máne´(-e...) šodan
zabránit (čemu)   از جلوگيرى کردن dželou-gírí kardan (az)
zabránit (čemu)   جلو گرفتن dželov(-e...) gereftan
zabránit     بازدارى کردن báz-dárí kardan
zabránit     بازداشتن báz-dáštan