import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

zmíněný     مذکور mazkúr
zmíněný     مزبور mazbúr
zmíněný     نامبرده nám-borde
zmíněný     يادشده jád-šode
zmíněný     گفته gofte