import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

oznámit (komu)   به اطلاع دادن ettelá´ dádan (be)
oznámit (komu)   به خبر دادن chabar dádan (be)
oznámit (komu)   را خبر کردن chabar kardan (rá)
oznámit     \کردن اعلام داشتن e´lám dáštan (/kardan)
oznámit     اعلام کردن e´lám kardan
oznámit     اعلان کردن e´lán kardan
oznámit     آگاهانيدن ágáhánídan
oznámit     آگاهى دادن ágáhí dádan
oznámit     \کردن پيام دادن pajám dádan (/kardan)
oznámit     به اطلاع رساندن be ettelá(-e...) resándan
oznámit     به آگاهى رساندن be ágáhí resándan
oznámit     معروض کردن ma´rúz kardan
oznámit     آگاه کردن ágáh kardan