import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

potřebovat (co)   محتاج بودن mohtádž(-e...) búdan
potřebovat (co)   به نياز داشتن nijáz dáštan (be)
potřebovat (co)   به نيازمند بودن nijáz-mand búdan (be)
potřebovat (co)   به احتياج داشتن ehtijádž dáštan (be)
potřebovat     ايجاب کردن ídžáb kardan
potřebovat     در احتياج بودن dar ehtijádž búdan
potřebovat     طلبيدن talabídan
potřebovat     لازم داشتن lázem dáštan