import

Podporujeme

logo sheephappens.cz logo perstina.com logo perstina.eu

Poslední přeložená slova

sdělit (komu) به اطلاع رساندن be ettelá(-e...) resándan
sdělit (komu)   با در ميان گذاشتن dar miján gozáštan (bá)
sdělit (komu)   به خبر دادن chabar dádan (be)
sdělit (komu)   را خبر کردن chabar kardan (rá)
sdělit (komu)   به اطلاع دادن ettelá´ dádan (be)
sdělit (komu)   به ابلاغ کردن eblágh kardan (be)
sdělit (zdv.) (o mluvčím) \کردن ، گفتن عرض داشتن arz dáštan (/kardan, goftan)
sdělit (zdv.) (o protistraně) \فرمودن مرقوم داشتن marghúm dáštan (/farmúdan)
sdělit   \کردن پيام دادن pajám dádan (/kardan)
sdělit     آگاه کردن ágáh kardan
sdělit     به آگاهى رساندن be ágáhí resándan
sdělit     معروض کردن ma´rúz kardan
sdělit     \کردن اعلام داشتن e´lám dáštan (/kardan)
sdělit     آگاهانيدن ágáhánídan
sdělit     آگاهى دادن ágáhí dádan